Avfallshämtning- Företag

Vi utför röjningsarbete

Vi tömmer både stora och små byggnader och transporterar avfallet till återvinningsstationen där vi sorterar det noggrant.

Vi finns i Blekinge och i Västra Götaland.

Snabbt, enkelt, prisvärt

Röjning – företag

360 kr/arbetstimme

Vi avlastar er i arbetsdagen. Vi är snabbt på plats, vi är flexibla att ha att göra med – och prisvärda, endast 360 kr per arbetstimme. Endast avtalskunder faktureras, annars fungerar kort och swish.

”Vår ambition är att återanvända så mycket som möjligt och vi samarbetar med Emmaus och Återbruket för ett hållbarare Göteborg”

Behöver lokalen vara i ett rent och prydligt skick efter en renovering eller flytt?

Vi sorterar & städar

Vi sorterar ut möblemanget i hela byggnader och kontorslokaler utefter era önskemål.

Vi flyttar möblemang till annan ort eller kasserar och sorterar kontorsutrustning på återvinningscentralen.

Vi utför både grovstädning och finstädning.

Vi anpassar oss efter uppdraget och utför den typ av städningsuppdrag som ni beställer.

Kontakta oss

Ska vi börja med ett samtal?

Telefon: 020-222 800

Email: info@avfallshamtning.se

Hämtning: Mån-Fre kl 08:00-18:00

Vill du att vi kontaktar dig?